Onlangs tekenden Hof Wonen en Woondiensten Aarwoude een overeenkomst om een deel van het vastgoed van Hof Wonen in de gemeente Nieuwkoop te verkopen aan Woondiensten Aarwoude. Hof Wonen heeft 549 woningen in de gemeente Nieuwkoop en verkoopt daarvan 260 woningen aan Woondiensten Aarwoude. De overeenkomst is gesloten onder voorbehoud van advies of goedkeuring van verschillende partijen, zoals de huurdersorganisaties en de externe toezichthouders. De overdracht van het vastgoed vindt naar verwachting plaats in mei 2024.

De verkoop draagt bij aan het op peil houden van het aantal sociale huurwoningen in de gemeente Nieuwkoop. Bovendien is Woondiensten Aarwoude een financieel gezonde corporatie met veel ervaring in de gemeente Nieuwkoop en staat hierdoor dicht bij de bewoners. De ruim 280 woningen die in het bezit blijven van Hof Wonen, worden de komende jaren verduurzaamd.

De huurders zijn geïnformeerd en behouden hun huurovereenkomst met de daarbij horende rechten en plichten.