Wat doet de Klachtencommissie Wonen Zuid-Holland?

Bent u niet tevreden over de door ons voorgestelde oplossing of de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u uw geschil voorleggen aan de Klachtencommissie Wonen Zuid-Holland. Meer informatie leest u op hun website. Meer informatie over onze klachtenprocedure leest u hier.