De Venen

Samen met de gemeente Den Haag en Wijkontwikkelingsmaatschappij Den Haag Zuidwest maken we een toekomstplan, zodat de buurt straks weer mooi, beter en leefbaarder is. Een buurt waar iedereen zich thuis voelt. Met goede comfortabele, energiezuinige woningen en veel groen.

Resultaten bewonersonderzoek

We realiseren ons heel goed dat het vernieuwen van de wijk een grote gebeurtenis is voor bewoners. Wensen en ideeën van bewoners zijn belangrijk. Daarom voerden we een bewonersonderzoek uit. De uitkomsten geven een goed beeld van wat bewoners belangrijk vinden.

We richtten een klankbordgroep en een bewonerscommissie op

De klankbordgroep en de bewonerscommissie denken mee over hoe wij bewoners het beste kunnen helpen tijdens de aanpak van uw buurt. Samen maakten we een sociaal plan waarin we afspraken staan over de bewonersbegeleiding, vergoedingen en ondersteuning. Daarnaast denken zij mee over wat voor een buurt De Venen in de toekomst wil zijn. Hoe zorgen we er voor dat De Venen een prettige buurt wordt om in te leven?

Aanpak verschilt per woongebouw

Belangrijk onderdeel van de verbetering is de aanpak van de woningen. Sommige woningen krijgen een grote onderhoudsbeurt. Andere woningen gaan we ingrijpend renoveren. Ook gaan we woningen slopen. Bij een ingrijpende renovatie en sloop betekent dit dat bewoners moeten verhuizen. Daarnaast bouwen we meer verschillende woningen terug, om iets te doen aan het woningtekort in Den Haag.

Wat betekent dat voor bewoners?

Op de plattegrond zien bewoners wat de aanpak is voor hun woning. We vinden het belangrijk om bewoners zo goed mogelijk te informeren over de vernieuwing van De Venen. Daarom is er een spreekuur, versturen wij nieuwsbrieven en organiseren wij bewonersbijeenkomsten.

Bekijk de video over de vernieuwing

Lees meer over renovatie 75 eengezinswoningen
Lees meer over nieuwbouw Berestein


Planning

2022 - 2024 toekomstplan verder uitwerken
2022 - 2029 ontwerpen, verhuizen, slopen en bouwen

Contact

Iedere dinsdag en donderdag van 9.00 - 11.00 uur houden wij spreekuur aan de Meppelweg 1246. Wilt u langs komen? Maak dan een afspraak met onze bewonersbegeleiders Irma Hartog of Marleen Nauta. Zij zijn bereikbaar via 070 412 82 82. Of stuur een e-mail naar devenen@hofwonen.nl.

Nieuwsbrieven bewoners

Nieuwsbrief 1 juli 2021
Nieuwsbrief 2 oktober 2021
Nieuwsbrief 3, december 2021
Nieuwsbrief 4 - april 2022
Nieuwsbrief 5, juli 2022
Nieuwsbrief 6, oktober 2022
Nieuwsbrief 7, december 2022
Nieuwsbrief 8, februari 2023
Nieuwsbrief 9, juni 2023
Nieuwsbrief 10, december 2023

Nieuwsbrieven omwonenden

Nieuwsbrief december 2021
Nieuwsbrief februari 2023
Uitnodiging informatiemarkt juni 2023